1. KETUA YAYASAN CAHAYA SUNNAH : Agus Hasanudin
  2. KEPALA SEKOLAH : Jejen Jaenudin
  3. WAKASEK BID. KURIKULUM : Agil Nie Ardiyan
  4. WAKASEK BID. KESISWAAN : Wahyu Irawan
  5. TATA USAHA : Adhimas Ruri
  6. BENDAHARA : Siti Nurhayati
  7. GURU dan KARYAWAN SDIT CAHAYA SUNNAH